Projektkunskap

Att arbeta i projekt är dagens frästa metod att arbeta i vår allt dynamiskare värld. Projektmetodiken är utvecklad för att möta dagens krav på snabba förändringar och levererar flexiblare lösningar. Projektbegreppet har blivit ett modeord, och ett viktigt argument för att skaffa resurser. ”Vi startar ett projekt.” Med vad är ett projekt? Vilka beståndsdelar innehåller det, hur ser processen ut, vad är det egentligen man skall utföra, hur tänker med strategiskt för att genomföra detta osv. är ett antal frågor som av förklarliga skäl ställ och som är av intresse för många.

Projektutbildningar riktar sig nästan undantagslöst mot den grupp som är eller skall bli projektledare. Men projektet har ett intresse för ett antal intressenter. Medlemmarna i projektgruppen är en. En annan grupp som oftast glöms bort i utbildningen är projektets beställare och ägare. Vilka kunskaper har dom och vilken utbildning finns för dem?


Finner du min affärsidé intressant för dig och din organisation eller företag så vill jag att du kontaktar mig.

E-post: lyr@lyr.se alternativt ytter@ytter.se
Telefon: 070 204 12 49, 021 12 08 53
Hemsida: www.lyr.se, alternativt www.ytter.se

Tillbaks till första sidan