Om Lyr Utbildningar

Mitt namn är Lennart Ytter och jag anordnar kurser, håller föreläsningar samt bedriver konsultverksamhet inom ämnesområdena ledarskap och förändringsarbete. Förutom min verksamhet i LYR utbildningar så är jag anställd som lärare vid ekonomihögskolan, Mälardalens högskola. Jag har en bred utbildning från universitet och högskola. Främst då inom ämnena företagsekonomi, arbetsvetenskap, personaladministration och historia. Denna kunskap har jag skaffat mig på min fritid, vilket innebär att jag under hela min studietid varit förankrad i arbetslivet. Förutom denna utbildning har jag en ett stort antal kurser inom idrottsrörelsen där jag varit aktiv ledare i 35 år. Jag har varit aktiv från ungdomsnivå till och med allsvenskan.

Tillsammans med några kollegier driver jag konceptet "grundläggande företagsekonomisk utbildning för fösta linjens chefer".

I LYR utbildningar har jag inga standardkoncept eller färdiga lösningar att erbjuda. Jag kan inte heller lova skräddarsydda lösningar. Vad jag kan erbjuda är att utifrån min kunskap och erfarenhet och dina behov utveckla kurser och föreläsningar där du känner igen dig och dina problem och behov.


Finner du min affärsidé intressant för dig och din organisation eller företag så vill jag att du kontaktar mig.

E-post: lyr@lyr.se alternativt ytter@ytter.se
Telefon: 070 204 12 49, 021 12 08 53
Hemsida: www.lyr.se, alternativt www.ytter.se

Tillbaks till första sidan