Välkommen till Lyr Utbildningar
Lyr Utbildningar är ett utbildningsföretag inom ledarskap med inriktning på förändringstänkande och ett situationsanpassat ledarskap. Jag arbetar inte med att leverera kurser och föreläsningar som innehåller färdiga lösningar, facit eller någon form av felsökningspärm. Eftersom organisationer och företag är stadda i en kontinuerlig och kraftig förändring så blir ett sådant koncept snart inaktuellt. Jag arbetar istället med att skapa förutsättningen för att respektive åhörare eller kursdeltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att själva utveckla egna modeller och arbetsredskap för att hantera sin specifika uppgift i sitt specifika företag eller organisation.

I min affärsidé ligger att paketera och presentera den kunskap jag fått från mina egna studier, på universitet, högskola och idrottsrörelsen tillsammans med dina behov och med exempel från din verksamhet. Du som åhörare eller kursdeltagare skall känna igen att det är din verksamhet det är frågan om, att det är dina problem och behov som behandlas.