Modernt Ledarskap
Vi har lämnat det trygga, välplanerade, välstrukturerade och välorganiserade industrisamhället för att hamnat i ett betydligt mer dynamiska kunskapssamhället. Marknaden som förut var stationär har blivit betydligt mer mobil. Organisationsformerna har förändrats. Nya preferenser har utvecklats. I det nya samhället, kunskapssamhället, upplevelsesamhället eller vilket namn vi nu väljer så har affärslogiken förändrats och med detta ledarskapet. Ett radikalt nytänkande måste till för at vara ledare i de nya framsynta företagen.

Det är lätt att glömma bort att allt inte är nytt. Många hederliga gamla ledarkoncept gamla organisationsteorier, gamla gudar har fortfarande en stor aktualitet. Det gäller att ta med sig det bästa ur historien, komplettera med dagens ledarteorier och försöka förutspå morgondagens behov, dåtid samtid och framtid.. Då står man väl rustad inför sitt ledaruppdrag och kan verka som ledare i Prime Movers.


Finner du min affärsidé intressant för dig och din organisation eller företag så vill jag att du kontaktar mig.

E-post: lyr@lyr.se alternativt ytter@ytter.se
Telefon: 070 204 12 49, 021 12 08 53
Hemsida: www.lyr.se, alternativt www.ytter.se

Tillbaks till första sidan