Förändringsarbete
Om du inte förändrar ditt företag- eller organisations verksamhet så kommer företaget snart att vara utkonkurrerat från marknaden. Så drastiskt beskrivs vikten av förändringstänkande och förändringsarbete. Det gäller att vara med när tåget och, helst sitta så långt fram som möjligt.

Det intressanta med förändringsarbetet är att inget uppdrag är det andra likt. Hela tiden ställs förändringsledaren inför helt nya uppgifter. En härlig utmaning för de som väljer uppdraget. Men även om det inte finns något facit eller bestämt angreppssätt så måste det finnas en metod och en strategi för förändringsarbetet. Förändringsledaren måste lära sig en del grundläggande teori om förändringsprocessen, skapa sig en egen filosofi. Vidare bör förändringsledaren ha kunskap och metoder för att identifiera de problem som kan uppstå, samt kunna utveckla de verktyg som behövs för processens genomförande.


Finner du min affärsidé intressant för dig och din organisation eller företag så vill jag att du kontaktar mig.

E-post: lyr@lyr.se alternativt ytter@ytter.se
Telefon: 070 204 12 49, 021 12 08 53
Hemsida: www.lyr.se, alternativt www.ytter.se

Tillbaks till första sidan