Förhandlings- och argumentationsteknik

En förhandling upplevs ofta som ett maktspel, en kamp om en given kaka där båda parterna har ambitionen att få den största delen av kakan. Varför skall synen på förhandling vara denna? Förhandling är ju en tvåvägskommunikation i syfte att lösa ett gemensamt problem. Varför inte i stället arbeta utifrån devisen att ”öka kakans storlek” och att skapa ett ”vinnare-vinnare” koncept.

Oavsett synen på förhandling så är det frågan om ett spel kring ett bord. Ett spel fullt av sofistikerade knep och finter där olika metoder används för att förbättra förhandlingsvillkoren. Där du försöker kartlägga vilka alternativ som kan vara intressanta för din med- eller motpart. Där analyser och försöker genomskåda motparten och lyfter fram sina egna ståndpunkter. Där både din verbala och iakttagelseförmåga hela tiden måste vara på topp. Ett spel där du hela tiden ställs inför nya situationer och där det gäller att vara förebredd. En härlig process.


Finner du min affärsidé intressant för dig och din organisation eller företag så vill jag att du kontaktar mig.

E-post: lyr@lyr.se alternativt ytter@ytter.se
Telefon: 070 204 12 49, 021 12 08 53
Hemsida: www.lyr.se, alternativt www.ytter.se

Tillbaks till första sidan